Kommunikaatio-ohjauksella helpotusta arjen toimintoihin

Ohjauksen avulla pyrimme helpottamaan ja rohkaisemaan ihmisten välistä kommunikointia ja luomaan puhevammaiselle henkilölle tasapuolisen mahdollisuuden osallistua keskusteluihin ja tulla kuulluksi kaikissa hänen toimintaympäristöissään.

Vammasta tai sairaudesta johtuen, joidenkin henkilöiden voi olla vaikea tuottaa ja/tai ymmärtää puhetta. Esimerkiksi afasia, viivästynyt kielenkehitys sekä kehitysvamma aiheuttavat usein haasteita osallistua yhteisiin keskusteluihin. Näihin tilanteisiin voidaan hakea helpotusta kommunikaatio-ohjauksesta.

Ohjausjakson aikana ohjaaja tutustuu asiakkaaseen, hänen tapaansa kommunikoida sekä hänen toimintaympäristöönsä. Ohjaajan opastuksella harjoitellaan ja rohkaistaan asiakasta hänen mielenkiintonsa mukaan osallistumaan erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin, hyödyntäen hänen henkilökohtaisia vahvuuksiaan ja kommunikoinnin erilaisia apuvälineitä.

Jotta asiakas voi saada kommunikaatio-ohjausta hänen tulee hankkia puheterapeutin tai lääkärin lausunto. Tämän perusteella he määrittelevät asiakkaan tarpeisiin sopivimman kommunikointi menetelmän sekä siinä käytettävät mahdolliset apuvälineet, jotka luovutetaan asiakkaille apuvälinelainana. Puheterapeutti tekee asiakkaalle suosituksen kommunikaatio-ohjauksen tarpeesta. Saadakseen ohjauksen asiakkaan tulee toimittaa suostumus oman kunnan sosiaalitoimelle. Myönteisen päätöksen tultua voimaan etsitään asiakkaan tarpeisiin sopiva kommunikaatio-ohjaaja. Myös puheterapeutti voi auttaa tämän löytämisessä. Sopivan henkilön löydyttyä sosiaalitoimi ja kommunikaatio-ohjaaja tekevät toimensiantosopimuksen. Tämän jälkeen asiakas ja kommunikaatio-ohjaaja aloittavat käytännön harjoitteiden kautta vahvistamaan hänen osallisuuttaan kommunikoinnin eri osa-alueisiin, hyödyntäen samalla hänen henkilökohtaisia kommunikoinnin apuvälineitä.

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 3.4.1987/380

Skip to content